Державно-адміністративне управління

 

                     35.075.5:070(075.8)   К75

         Кочеткова, А.В.   Современная пресс-служба: учеб. пос. / А.В.Кочеткова, А.С.Тарасов. – 6-е изд. – М.: Эксмо, 2009. – 272 с. – (Настольная книга специалиста).

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     35.075.5:070(075.8)   Ч-52

         Четвертков, Н.В.   Современная пресс-служба: учеб. пос. / Н.В.Четвертков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 360 с.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     351.74.072.6(082)+343.4-054   Д31

         Демократичне поліціювання : збірка наукових статей / за заг. ред. О.М. Бандурки, Д. Перліна. – Львів: Астролябія, 2011. – 492 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  10  (Схов. – 2, КПра. – 1, ФРЕЛ. – 7)

                     351.74.072.6+343.4-054   П78

         Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції: аналіз сучасної західної літератури: науково-практичне видання / за заг. ред. Д. Перліна. – Львів : Астролябія, 2011. – 632 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  10  (Схов. – 2, КПра. – 1, ФРЕЛ. – 7)

                     351.755.61(09)   П19

         Паспорт / Ю. Сидоренко, І. Криштопа. – Консорціум "ЄДАПС", 2008. – 123 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  10  (Схов. – 5, КПра. – 2, КІст. – 2,

ДБВі. – 1)

                     352+005.57:352   К56

         Ковалевський, В.О.   Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста / В.О.Ковалевський. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 221 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     355.4:623.46(075.8)   Т15

         Тактична підготовка підрозділів артилерії: навч. посіб. / П.Є. Трофименко, Ю.І. Пушкарьов, О.В. Панченко та ін. – Суми: СумДУ, 2010. – 528 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  19  (КВП . – 17, ДБВі. – 1, Стен. – 1)