Музеї

 

                     069(075.8)   Я49

         Якубовський, В.І.   Музеєзнавство: підручник / В.І.Якубовський. – доп. та перероб. вид. – Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2010. – 352 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  2  (КІст. – 1, Навч. – 1)