10. Стратегія досліджень

 

                     303.425(075.8)   К26

         Карпіщенко, М.Ю.   Технологія проведення ринкових досліджень : конспект лекцій для студ. фак-ту економіки та менеджменту спец. 6.03050701 - маркетинг усіх форм навчання / М.Ю. Карпіщенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 91 с.

            Кільк. прим.:  37  (Абон. – 14, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КМар. – 10, Прил. – 10)