16. Економічна політика

 

                     338.2(477)   П78

         Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році (+Авторизований доступ) : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / відп. за вип. В.М. Сизонтов. – К. : НІСД, 2012. – 256 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (ДБВі. – 1)

                     338.2:338.3(075.8)   Г85

         Гринчуцький, В.І.   Економіка підприємства (+Авторизований доступ) : навч. посіб. / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. – 2-ге вид, перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (НауЗ. – 1)

                     338.46(075.8)   М79

         Моргулець, О.Б.   Менеджмент у сфері послуг (+Авторизований доступ) : навч. посіб. / О.Б. Моргулець. – К. : ЦУЛ, 2012. – 384 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (НауЗ. – 1)

                     338.467:796(072)   Р17

         Разумовський, С.О.   Теорія і практика економічної культури в спортивній діяльності : навч. посіб. / С.О. Разумовський. – Х., 2012. – 140 с. – Дар автора.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)