17. Маркетинг. Міжнародні економічні відносини

 

                     339.138   Л64

         Литовченко, И.Л.   Генезис и эволюция информационной концепции маркетинга : монографія / И.Л. Литовченко. – К. : Наукова думка, 2011. – 200 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     339.138   М26

         Маркетингові технології економічного зростання : монографія / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна, І.Л. Литовченко; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2012. – 376 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     339.9(477):061ЄС(075.8)   М48

         Мельник, Л.Г.   Україна та ЄС : передумови та вектори соціально-економічної інтеграції : навч. посіб. / Л.Г. Мельник, І.Б. Дегтярьова, О.В. Кубатко. – Суми : СумДУ, 2012. – 254 с.

            Кільк. прим.:  30  (Абон. – 27, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)

                     339.923:061.1ЄС   Є24

         Європейський проект та Україна : монографія / А.В. Єрмолаєв, Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська та ін. – К. : НІСД, 2012. – 192 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (ДБВі. – 1)

                     339.924(477)   Є24

         Європейська інтеграція та процеси внутрішньої трансформації : українські перспективи та португальський досвід / О.К. Вишняков, С.В. Глебов, Е. Ештанке та ін. – Одеса : Астропринт, 2011. – 352 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (ДБВі. – 1)