20. Освіта

 

                     37.015.31(072)   В64

         Вознесенська, О.Л.   Творча взаємодія з дитиною : методичні рекомендації / О.Л. Вознесенська, М.Ю. Сидоркіна. – К. : Міленіум, 2009. – 66 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  3  (ФРЕЛ. – 1, Мед. – 1, КПСт. – 1)

                     37.015.31:7(075.8)   К17

         Калашник, Н.Г.   Густосология : учеб. пос.: в 10-ти т. Т. 2. Эстетические вкуси : их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2-е изд., доп. – Х. : Коллегиум, 2012. – 250 с. + Гриф МОН. – З дарчим підписом автора.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     37.015.31:7(075.8)   К17

         Калашник, Н.Г.   Густосология : учеб. пос.: в 10-ти т. Т. 3. Теория и практика формирования эстетических вкусов / Н.Г. Калашник. – 2-е изд., доп. – Х. : Коллегиум, 2012. – 268 с. + Гриф МОН. – З дарчим підписом автора.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     37.017:[17+34]   К78

         Кравцов, Ю.С.   Філософське призначення освіти у морально-правовій ідентифікації людини : монографія / Ю.С. Кравцов. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012. – 255 с. – Дар автора.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     37.091.321:51(072)   П75

         Приварников, А.К.   Лекторское мастерство преподавателя-математика : учебно-методическое пособие / А.К. Приварников. – Запорожье : ЗНУ, 2007. – 102 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     378.013(075.8)   Т88

         Туркот, Т.І.   Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / Т.І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 516 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     378.064.091.212:4У(072)   В20

         Васютинський, В.О.   Методичні рекомендації з проведення тренінгу, спрямованого на посилення готовності студентської молоді до україномовного спілкування / В.О. Васютинський, Л.П. Захаріяш, Г.В. Циганенко. – К. : Міленіум, 2009. – 36 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  2  (Схов. – 1, КЖФ . – 1)

                     378.064.061.212:4У(072)   О-75

         Особистістні і міжособові передумови підвищення престижності україномовного спілкування серед студентів : методичні рекомендації / В.О. Васютинський, Л.М. Калачнікова, Д.В. Позняк та ін.; за ред. В.О. Васютинського. – К. : Міленіум, 2009. – 40 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  2  (Схов. – 1, КЖФ . – 1)

                     378.064.091.212:4У(072)   П32

         Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі : досвід, проблеми : збірник науково-методичних матеріалів / за ред. В.О. Васютинського. – К. : Міленіум, 2010. – 92 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  2  (ФРЕЛ. – 1, КЖФ . – 1)

                     378.147.091.212-054.6(063)   А43

         Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі : матеріали міжнародного науково-практичного семінару, Суми, 28-29 лютого 2012 р. / ред.кол. : О.М. Волкова, М.С. Казанджиєва, Н.А. Хомула та ін. – Суми : СумДУ, 2012. – 192 с.

            Кільк. прим.:  2  (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

                     378.4(470.23-25):621.3(09)   М12

         Магический электротехнический / ред.кол. : В.Г. Павловских, В.Н. Шелудько, В.А. Тупик и др. – СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2011. – 250 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     378.4(477.52)(075.8)   Н34

         Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. Ч. 1 / відп. за вип. В.В. Бібик. – Суми : СумДУ, 2012. – 171 с.

            Кільк. прим.:  2  (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

                     378.4(477.52)(075.8)   Н34

         Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. Ч. 2 / відп. за вип. В.В. Бібик. – Суми : СумДУ, 2012. – 195 с.

            Кільк. прим.:  2  (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

                     378.4(477.64)(09)   З-33

         Запорізький національний університет : історія і сучасність (1930-2010). Ювілейна книга : 80-річчю Запорізького університету присвячується / С.М. Тимченко. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 320 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     378.4.096(477.52):070(063)   Ж92

         Журналістська освіта на Сумщині : набутки й проблеми : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Суми, 5-6 червня 2012 р. / уклад.: В.О. Садівничий, О.Г. Ткаченко. – Суми : СумДУ, 2012. – 132 с.

            Кільк. прим.:  2  (Стен. – 1, ДБВі. – 1)

                     378.4:37.011.3-051   О-72

         Осадчий, В.В.   Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету / В.В. Осадчий ; за ред. С.О. Сисоєвої. – Мелітополь : ВБ ММД, 2012. – 420 с. – Дар видавництва.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)