26. Хімія

 

                     54-126(075.8)   Г44

         Гетьманчук, Ю.П.   Полімерна хімія : підручник / Ю.П. Гетьманчук. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 456 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     54-16(075.8)   П27

         Переш, Є.Ю.   Хімія твердого тіла : навч. посіб. / Є.Ю. Переш, О.О. Різак, О.О. Семрад. – Ужгород : Патент, 2011. – 448 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     54(038)   Н19

         Назви хімічних сполук у скорочених позначеннях / Я. Калємбкевіч, Я. Любчак, С. Копач та ін. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 360 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     54(063)+66(063)   Х46

         Хімія та хімічні технології : матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених ССТ-2010, 25-27 листопада 2010 р., Львів / відп. за вип. О.Л. Березко. – Львів : Львівська політехника, 2010. – 212 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     54(075.8)   N

         Nicholls, L.   Collins advanced modular sciences chemistry AS / L. Nicholls, M. Ratcliffe. – second edition. – London : Lyn Nicholls and Mary Ratcliffe, 2000. – 252 c.

            Кільк. прим.:  1  (Мед. – 1)

                     544(075.8)   Л33

         Лебедєв, С.Ю.   Фізична хімія : навч. посіб. / С.Ю. Лебедєв. – Суми : СумДУ, 2012. – 240 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  50  (Абон. – 47, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)