29. Ветеринарні науки

 

                     619(075.8)   К59

         Козій, В.І.   Добробут тварин (історичні, наукові та нормативні аспекти) : навч. посіб. / В.І. Козій. – Біла Церква, 2012. – 320 с. – Дар автора.

            Кільк. прим.:  2  (ФРЕЛ. – 2)