37. Краєзнавство. Історія

 

                     908(477.52)   Л46

         Ленський, О.В.   Історія Сумина / О.В. Ленський. – Суми : Власне видавництво Ленського О.В., 2011. – 154 с.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     908(477.52)(092)"18/1905"   Л46

         Ленський, О.В.   Рід Алчевських / О.В. Ленський. – Суми : Власне видавництво Ленського О.В., 2012. – 40 с. – З дарчим підписом автора.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     908(477.52)(092):631.3"188/192"   Л46

         Ленський, О.В.   Іван Федорович Вараксін / О.В. Ленський. – Суми : Власне видавництво Ленського О.В., 2011. – 64 с.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     908(477.52)(092):634"18"   Л46

         Ленський, О.В.   Садівництво Віктора Юліановича Перковича "Експорт" / О.В. Ленський. – Суми : Власне видавництво Ленського О.В., 2011. – 28 с. – З дарчим підписом автора.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     94(=411.16)"15/17"   Г54

         Глибокий мул. Хроніка Натана Гановера / видав.: Л. Фінберг, К. Сігов. – К. : Дух і літера, 2010. – 180 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     94(450+571)   К17

         Калинин, Н.   Романовы и Крым. "У всех нас осталась тоска по Крыму..." / Н. Калинин, М. Земляниченко. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2006. – 320 с.

            Кільк. прим.:  1  (ДБВі. – 1)

                     94(47)   В31

         Верба, І.   Київська історико-економічна школа М.В. Довнар-Запольського / І. Верба, Д. Карпусь. – К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 148 с. – Дар автора.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     94(47+57)"1941/1945"   К77

         Кравченко, И.Н.   От Кавказа до Берлина : сборник / И.Н. Кравченко. – Запорожье : ЗНУ, 2010. – 90 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     94(477)   І-18

         Іваненко, В.В.   Історія України : навч. посіб. / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. – 184 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     94(477.64)"1932/1933"   Г61

         Голодомор 1932-1933 років на території Запорізької області : свідчення очевидців / упоряд.: Ф.Г. Турченко, І.М. Шугальова, О.О. Стадніченко та ін. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 352 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     94:39(367)(082.1)   С48

         Слов'янські обрії : збірник наукових праць. Вип. 4. – К. : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 354 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

            Кільк. прим.:  2  (Схов. – 2)