2. Комп’ютерна наука і технологія

 

                     004   И74

         Информатика как наука об информации: информационный, документальный, технологический, экономический, социальный и организационный аспекты / Р.С. Гиляревский, И.И. Родионов, Г.З. Залаев и др. ; под ред. Р.С. Гиляревского. – М. : Фаир-Пресс, 2006. – 592 с.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     004(063)   С91

         Сучасні інформаційні системи і технології = Advanced information systems and technologies : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 15-18 травня 2012 р. / ред.кол.: А.С. Довбиш, О.А. Борисенко, І.В. Баранова. – Суми : СумДУ, 2012. – 244 с.

            Кільк. прим.:  2  (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

                     004.92(075.8)   К31

         Кащеєв, Л.Б.   Основи комп'ютерної графiки : навч. посіб. / Л.Б.Кащеєв, С.В.Коваленко. – Х. : Ранок, 2011. – 160 с. – (Курс за вибором).

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)