3. Управління. Менеджмент

 

                     005.12(075)   М29

         Мартыненко, Н.М.   Основы менеджмента : учебник / Н.М.Мартыненко. – К. : Каравелла, 2008. – 496 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  5  (Абон. – 4, НауЗ. – 1)

                     005.12(075.8)   О-75

         Основи менеджменту / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Є.В. Бондаренко та ін. ; за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2007. – 420 с. + Гриф МОН.

            Кільк. прим.:  1  (НауЗ. – 1)

                     005.21:658.8(075.8)   Б76

         Божкова, В.В.   Стратегічний маркетинг : конспект лекцій для студ. фак-ту економіки та менеджменту спец. 7.03050701, 8.03050701 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання. Ч. 2 / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер. – Суми : СумДУ, 2012. – 93 с.

            Кільк. прим.:  37  (Абон. – 34, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)

                     005.52:005.33(477)   О-36

         ОГАС як національний проект : постановка проблеми : аналітична доповідь / А. Баровська. – К. : НІСД, 2011. – 128 с. – Дар.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)

                     005.52:005.8(075.8)   К26

         Карпіщенко, О.І.   Проектний аналіз : конспект лекцій для студ. економічних спец. усіх форм навчання / О.І. Карпіщенко, О.О. Карпіщенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 151 с.

            Кільк. прим.:  38  (Абон. – 15, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, ІШос. – 5, ІКон. – 5, НРом. – 5, НОхт. – 5)

                     005.53(075.8)+005.334(075.8)   С12

         Сабадаш, В.В.   Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : опорний конспект лекцій / В.В. Сабадаш, О.В. Люльов, О.А. Лукаш. – Суми : СумДУ, 2012. – 57 с.

            Кільк. прим.:  47  (Абон. – 44, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)

                     005.915:63   Т22

         Тархов, П.В.   Контролінг фінансових результатів сільськогосподарських підприємств : монографія / П.В. Тархов, Л.І. Есманова. – Суми : ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2012. – 140 с. – Дар автора.

            Кільк. прим.:  4  (Схов. – 2, ДБВі. – 1, Стен. – 1)