7. Музеї

 

                     069.02:[738+75]   Б28

         Баталкіна, В.І.   Музей і школа. Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай / В.І. Баталкіна. – Дніпропетровськ-Запоріжжя : Арт-Прес, 2012. – 96 с. – З дарчим підписом автора.

            Кільк. прим.:  1  (Навч. – 1)

                     069:7.045(477)   С13

         Савчук, Ю.К.   Клейноди Славного Війська Запорозького Низового (музейні студії) = Zaporozian Cossack Host of the lower Dnipro's Symbols of Authority (museum's study). Вип. 2 / Ю.К. Савчук ; ред. кол. : В.А. Смолій, П.М. Білаш, В.Б. Врублевська та ін. – К. : Ін-т історії Укр. НАН Укр., 2007. – 96 с. – З обмінного фонду.

            Кільк. прим.:  1  (ДБВі. – 1)

                     069:75(477.83)"1940/1941"(085)   К29

         Каталог втрачених творів Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (1940-1941) / автор-упорядн. Д. Посацька ; відп. за вип. І.В. Кожан. – К.; Львів : Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького, 2008. – 52 с.

            Кільк. прим.:  1  (Схов. – 1)