Інформація для абітурієнтів та їх батьків, студентів.

     Сумський державний університет починає свою історію з 1948 року. У 1993 році створено Сумський державний університет (СумДУ).

СумДУ – вищий навчальний заклад класичного типу IV рівня акредитації, у структурі якого 10 факультетів, 52 кафедри. Штат викладачів налічує 550 осіб, із них: 46 професорів, докторів наук, 336 доцентів та кандидатів наук.

Матеріально-технічна база державного  університету забезпечує в повному обсязі підготовку фахівців в тому числі за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Навчальний заклад має на своєму балансі 18 споруд, в тому числі 11 навчально-лабораторних корпусів, 2 бібліотечних корпуси, 7 спортивних споруд (басейн, спортивний комплекс, гребна та лижна бази, стрілецький тир, 2 стадіони), комп’ютерні класи.

Всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитками, також маються університетські їдальні, буфети.

Для забезпечення регіону юридичними кадрами в Сумському державному університеті в 1997 році згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України ВПД – IV № 196859 розпочато підготовку молодших спеціалістів за напрямком 0601 “Право” (термін навчання – три роки).

Вісім років роботи показав потребу у фахівцях – правознавцях і зацікавленість молоді в отриманні юридичної освіти.

Підготовка фахівців за напрямком “Право” проводиться за денною та заочною формами навчання.

Як самостійний підрозділ СумДУ кафедра “Права” була створена у 2005р.

В 2006р. видана ліцензія Сумському державному університету на здійснення освітньої діяльності за спеціальністю 6.060100 “Правознавство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” (що дає вищу базову освіту).

Щодо забезпечення підготовки за цією спеціальністю юристів працюють: доктор юридичних наук та доктор філософських наук, 21 кандидат наук.  Викладачі мають великий практичний досвід роботи в різних галузях народного господарства, державної служби, правоохоронних органах. У даний час 6 викладачів кафедри навчаються в докторантурі та аспірантурі. Постійно оновлюються кадри кафедри молодими перспективними викладачами. Навчальний процес з підготовки фахівців напрямку “Право” забезпечується науково – методичним комплексом.

Книжковий фонд бібліотеки складає близько  9700 примірників, з яких важливе місце займають нормативно-правові акти та юридична література.

СумДУ, використовуючи могутню матеріально-методичну базу, кадровий потенціал та досвід університету класичного типу, державного закладу IV рівня акредитації, який готує юристів, буде постійно підвищувати рівень підготовки юристів.

 До складу кафедри входять такі секції:

         - секція загально-теоретичних дисциплін;

        -  секція господарсько-правових дисциплін;

        -  секція кримінального, адміністративного права та процесів.