10.6 Правочини. Категорія договору в цивільному праві. Окремі види договорів