15.3 Суб'єкти підприємництва

 

Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України суб'єкта­ми підприємництва в Україні є:

1) господарські організації - юридичні особи, створені відпо­відно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані відпо­відно до закону як підприємці.

Таким чином, підприємницька діяльність в Україні може здійснюватися у двох організаційних формах: в організаційній формі юридичних осіб - суб’єктів підприємництва та організаційній формі фізичних осіб - підприємців (фізична особа - підприємець без створення юридичної особи). У свою чергу, юридичні особи - суб'єкти підприємництва - можуть діяти в різних організаційно-пра­вових формах. Під організаційно-правовою формою юридичної особи - суб'єкта підприємництва  - розуміється спосіб її внутріш­ньої побудови або організаційна структура, якої не має фізична особа - підприємець. Організаційно-правових форм юридичних осіб - суб'єктів підприємництва - є значно більше двох.