16.4 Червона книга України

 

Червона книга України є офіційним державним документом,  який містить перелік рідкісних і таких,  що  перебувають  під  загрозою зникнення,  видів  тваринного і рослинного світу у межах території України, її  континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих  видів  тваринного  і  рослинного  світу  та  заходи  щодо  їх збереження і відтворення.

Червона книга України заснована Постановою Верховної Ради від 29 жовтня 1992 року. На даний час  ведення Червоної книги регулюється Законом України «Про Червону книгу» від 7 лютого 2002р. Охорона та  відтворення  об'єктів Червоної книги України – це комплекс організаційних, правових, економічних,  наукових, інших заходів,   спрямованих  на  забезпечення,  збереження,  охорони  та відтворення  видів тваринного і рослинного світу шляхом: установлення особливого правового статусу рідкісних і таких, що перебувають під загрозою  зникнення,  видів   тваринного і рослинного світу, заборони або обмеження їх використання; урахування вимог щодо їх охорони  під  час  розроблення нормативно-правових актів; систематичної роботи з виявлення місць їх перебування (зростання),  проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій; створення центрів та "банків" для   збереження генофонду зазначених об'єктів; розведення їх  у спеціально створених умовах (зоологічних парках,  розплідниках, ботанічних садах, дендрологічних  парках тощо).

Червона книга України є основою для розроблення та реалізації програм  (планів  дій),  спрямованих  на  охорону  та  відтворення рідкісних  і таких,  що перебувають під загрозою зникнення,  видів тваринного і рослинного світу, занесених до неї.

Всі об'єкти Червоної книги України належать до природних ресурсів загальнодержавного значення і підлягають особливій охороні.

Як правило, всі об’єкти Червоної книги перебувають в державній та комунальній власності. Але у передбаченому  законом  порядку  права  власників  цих об'єктів   можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об'єктів,  навколишнього природного середовища та захисту прав громадян.

Ведення Червоної книги України здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а його наукове забезпечення – на спеціальну Національну комісію.  Кабінет Міністрів України забезпечує офіційне видання Червоної книги не рідше одного разу на десять років.