18.3 Адміністративно-правові відносини

 

Адміністративні правовідносини виникають, змінюються і припиняються за настання конкретних життєвих обставин, які прийнято називають юридичними фактами. Важливішою їх властивістю є здатність зумовлювати настання правових наслідків.

1 За наслідками, що настали, юридичні факти поділяються на:  а) правоутворюючі; б) правозмінюючі; в) правоприпиняючі.

Правоутворюючі факти зумовлюють встановлення правовідносин, наприклад, вчинення адміністративних правопорушень.

Правозмінюючі факти змінюють існуючі правовідносини. Так, визнання за правопорушником неможливості сплатити штраф може призвести до винесення постанови про накладення штрафу працівником виконавчої служби шляхом звернення стягнення на особисте майно правопорушника (ст. 308 КУпАП). Такий юридичний факт (винесення постанови) змінює зміст адміністративних правовідносин між сторонами, хоч правовідносини зберігаються.

Правоприпиняючі факти спричинюють припинення правовідносин. Такими є дії особи щодо здійснення суб'єктивного права чи виконання юридичного зобов'язання. Наприклад, сплата правопорушником штрафу (виконання постанови щодо накладення стягнення) припиняє адміністративно-деліктні відносини, які виникли у зв'язку зі вчиненням правопорушення.

 Залежно від наявності або відсутності зв'язку факту з волею суб'єкта їх поділяють на дії та події.

Дії є результатом активного волевиявлення суб'єкта і поділяються на: правомірні і неправомірні.

Правомірні дії завжди відповідають вимогам адміністративно-правових норм. Неправомірні дії порушують вимоги адміністративно-правових норм. Для сфери державного управління найхарактернішим видом неправомірних дій є різні правопорушення. Вони спричиняють виникнення адміністративно-деліктних (юрисдикційних) відносин. Юридичним фактом цієї категорії є неправомірна бездіяльність. Події, тобто явища, що трапляються незалежно від волі людей, також можуть у деяких випадках бути юридичними фактами, наприклад, стихійне лихо, смерть тощо.