20.2 Поняття правоохоронних органів

 

     Для здійснення правоохоронної діяльності створюються відповідні органи, які називаються правоохоронними.

Правоохоронні органи — це існуючі в суспільстві й державі уста­нови та організації, що здійснюють правозастосовчу та правоохо­ронну функції, основне завдання яких полягає в забезпеченні закон­ності, захисту прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями.

Згідно зі ст. 2 Закону України "Про державний захист праців­ників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993р. до пра­воохоронних органів належать:

     •   судові;

     •   прокуратури;

     •   внутрішніх справ;

     •   служби безпеки;

     •   митні;

     •   державної податкової служби;

     •   юстиції;

     •   адвокатура;

     •   нотаріат;

     •   державний департамент з питань виконання покарань;

     •   державний департамент пожежної охорони та ін.