ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 10

Яка наука вивчає НЗК?

Що входить до фонаційних НЗК?

Назвіть 4 аспекти вивчення інтонації (за Мартіном).

Які акустичні параметри інтонації для вираження емоцій (гніву, смутку) встановив Леон?

Що таке кінесика? Що входить до її складу?

В яких аспектах можна проводити вивчення жестів?

Що таке жест?

Які види жестів існують?

Де використовується мова прапорів?