ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 1

Які стилі спілкування ви знаєте?

Назвіть способи впливу на партнерів.

Що ви розумієте під комунікацією та спілкуванням? Чим вони відрізняються?

Які ознаки передбачає спілкування?

Що є основними результатами успішного спілкування?

Чим може бути ускладнений процес спілкування?

Які види комунікації ви знаєте?

Які наукові підходи використовуються до “основ теорії комунікації”?