ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 2

Історичні засади у розвитку мовленнєвої діяльності.

Сучасні підходи до вивчення мовленнєвої діяльності.

Що таке мовлення та що у межах цього терміна досліджується?

Як мова збагачується через мовлення?

Які науки вивчають мовлення?

Які напрямки має усне мовлення? Переваги та недоліки усного мовлення.

Які напрямки має письмове мовлення?

Які існують види мислення?

Які існують відмінності між мисленням та мовленням? Що ширше думка чи мовлення?

Які форми мовлення ви знаєте?

Що таке уміння орієнтуватися в ситуації спілкування?

В яких формах існує зовнішнє мовлення?

Як ви розумієте письмове та усне мовлення?