ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 3

Як схематично (у найпростішому та більш ускладненому вигляді) зображена модель комунікації?

Які складники комунікації виокремлюються?

В яких аспектах можна характеризувати природу комунікативного процесу?

Які етапи в розвитку комунікації ви знаєте?

Як розподіляється комунікативний процес за формою?

Що таке монолог та діалог?

Які види комунікації розрізняють?

Які існують типи (моделі) комунікації, які репрезентують аспекти комунікативного процесу?

Назвіть 6 основних компонентів акту комунікації. Яку функцію кожен із них виконує?