ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 4

Що розуміють під конфліктом?

Як визначають “конфліктну ситуацію”?

Які обов'язкові елементи передбачає конфліктна ситуація?

Як усі конфліктні ситуації розподіляються за ознакою результатів?

Які існують основні типи конфлікту за змістом?

Що вважається основними причинами конфлікту?

У чому полягає розвиток конфліктної ситуації?

Які варіанти вирішення конфлікту існують?

У чому полягає методика вирішення конфлікту?