ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 6

Ким і коли був уведений у філологічний науковий ужиток термін “метакомунікація”?

Як трактується термін “метакомунікація” у сучасній лінгвістиці?

У чому полягає метакомунікативна функція?

Що є метою фатичної комунікації?

Ким і коли був уведений у науковий вжиток термін “фатична комунікація”?

Які фази спілкування передбачає регулювання процесу мовленнєвої комунікації засобами мовлення?

Які метакомунікативні одиниці виокремлюються відповідно до фаз спілкування? Наведіть приклади.

Як трактуються метакомунікативні одиниці та на які групи вони поділяються?

Якими елементами мовленнєвої системи представлені метакомунікативні одиниці?

Яку інформацію несуть метакомунікативні одиниці?