ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 7

Що таке етикет?

Що є найважливішою соціальною функцією етикету?

Розкажіть про походження слова “етикет” та про історичні правила поведінки різних народів.

Ким, коли і який перший посібник із ґречності у світі було створено?

У яких формах поведінки функціонує етикет у суспільстві?

Що розуміють під мовленнєвим етикетом?

Що потрібно для реалізації формул мовленнєвого етикету?

Які спеціалізовані функції лежать в основі мовленнєвого етикету?

Якими лінгвістичними дисциплінами досліджується мовленнєвий етикет?

У яких основних аспектах здійснюється дослідження явищ мовленнєвого етикету?

Які за змістом бувають листи?

У чому полягає епістолярний етикет?

Що входить до поняття службового (ділового) етикету?

Що розуміють під дипломатичним протоколом?