ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 8(2):

Коли виник комп’ютерний дискурс?

Що ви розумієте під професіоналізмами?

Якою низкою специфічних рис характеризується лексика різних професійних груп?

Які види можна виділити серед професіоналізмів?

Що складає значна частина професіоналізмів?

На чому ґрунтується специфічна лексика жаргону та чим відрізняється від неї?

Що таке інтержаргон, арго?

Що є характерною рисою хакерів?

Що розуміють під сленгом?

Чим зумовлене панування запозичень з англійської мови у комп’ютерному жаргоні?

Що є причиною виникнення комп’ютерного жаргону?

Що розуміють під комп'ютерним дискурсом?

Яку складну комбінацію дискурсів можна виявити під час аналізу ситуації й учасників комп'ютерного спілкування?

У чому полягає специфічний етикет комп'ютерного спілкування?

Якими графічними засобами передаються емоції під час комп’ютерного спілкування?

Що характерно для лексичного оформлення текстів комп'ютерного дискурсу?

Яка різноманітна термінологія зустрічається у комп'ютерному дискурсі?

Якими ознаками на рівні лексики характеризується комп'ютерне спілкування?

На які тематичні групи умовно поділена лексика, що складає комп'ютерний жаргон?