ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 9

Що таке соціолінгвістика та що вона вивчає?

Якими соціальними чинниками детермінується комунікативна ситуація?

Що охоплює поняття “культура”?

Що розуміють під мовленнєвою поведінкою?

Хто вперше згадує феномен стереотипу та що під ним розуміють?

Який вигляд має найтиповіша форма рольової взаємодії людей?

Як трактується параметр “влада”?

 Які два загальних джерела влади виокремлюють?

Що розуміють під гендером? Коли було введено це поняття?