А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

Просмотров: 4492Похожие книги

А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

О.В.Атаман - Звіт про науково-дослідну роботу. Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин

О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій

В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.

В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків