7 Безпека ремонтних і очисних робіт

Аналіз виробничого травматизму в хімічній промисловості показує, що із числа механічних ушкоджень й отруєнь більше 20% (п'ята частина) припадає на ремонтні й очисні роботи.

Причини:

1 Широке застосування ручної праці.

2 Перебування протягом тривалого часу в незручному вимушеному положенні.

3  Необхідність часто перебувати в закритій апаратурі.

4  Можливість контакту зі шкідливими речовинами іноді при високій або низькій температурі.

5  Присутність у виробничих приміщеннях сторонніх робітників-ремонтників і будівельників, які не знають умов виробництва.

6  Можливість непогодженості дій ремонтного й експлуатаційного персоналу (випадки включення апаратів і механізмів при проведенні ремонту).

Із загального числа н/в при ремонтних роботах понад 50% припадає на механічні травми. З них:

25% від усієї кількості - при розбиранні й складанні обладнання.

14%   - при переміщенні обладнання (кантовка).

10%   - при роботі з електроінструментом.

 Висновок: організація ремонтних робіт і навчання безпечним прийомам ремонту мають велике значення для зниження виробничого травматизму.

 Система технічного обслуговування й ремонту хімічного обладнання

Завдання системи - підтримка устаткування в працездатному стані й попередження несподіваного виходу з ладу та, як наслідок, створення умов безаварійної й безпечної експлуатації.

Основа системи - поєднання технічного обслуговування (ТО)  й планово-попереджувального ремонту (ППР).

ТО - комплекс робіт для підтримки працездатності обладнання між ремонтами. Їх проводять експлуатаційний (машиністи, оператори) і обслуговуючий персонал (чергові слюсарі, електрики).

ППР - ремонти всіх видів виконуються в заздалегідь установленій послідовності через певне число відпрацьованих машино-годин.

Для обладнання кожного типу нормативами системи встановлюється ресурс між ремонтами (), тривалість простою в ремонті (r), трудомісткість ремонту (чол.-год).

Ремонт ділиться на поточний і капітальний.

Для основного обладнання → метод ППР.

Для допоміжного → метод післяоглядових ремонтів.

 Підготовка й організація ремонтних робіт

Крім спеціальної технічної документації (дефектних відомостей, кошторисів витрат, графіків проведення робіт й ін.) перед проведенням ремонтних робіт обов'язкове складання плану організації робіт (ПОР) з урахуванням вимог безпеки.

У ньому зазначається:

1 Послідовність проведення всіх операцій.

2 Розміщення частин устаткування, які знімають із апаратів і машин.

3 Розміщення деталей, які  будуть монтуватися замість знятих.

4 Розміщення місць для розміщення покидьків, відходів, бруду.

Ці місця повинні бути розміщені так, щоб не створювати тісняви у робочій зоні й на робочих місцях.

5 Схеми огороджень.

У плані не допускається одночасне проведення т.зв. несумісних ремонтних операцій; наприклад, проводити вогневі роботи одночасно з розбиранням апаратів й устаткування, трубопроводів, що містять горючі й легкозаймальні продукти й т.п.

Важливим фактором безпеки при виконанні ремонтних робіт є розміщення робітників по висоті.

Ремонтні роботи не можна проводити одночасно на різних відмітках по одній вертикалі. Чому? У випадку гострої потреби обов'язкове улаштування захисних настилів.

Перед початком ремонтних робіт всіх учасників знайомлять із тією частиною плану організації робіт, яка до них належить й проводять з ними інструктаж з ТБ.

 Заходи безпеки під час ремонту хімічної апаратури

Суворо дотримуючись технологічного регламенту, зупинити аварійну установку й увесь технологічний ланцюг.

а)             залежно від умов виробництва перейти на гарячу й холодну циркуляцію;

б)            довести тиск (або вакуум) до атмосферного;

в)            у певному режимі зменшити температуру до навколишньої;

г)             видалити із устаткування сировину, продукти реакції, теплоносії й ін. речовини;

д)            продути апаратуру інертним газом, парою або повітрям.

Всі ці операції повинні виконуватися в певній послідовності й при суворому дотриманні встановлених для них часу й швидкості.

Найскладнішою з перелічених є операція зі звільнення апаратури від продукту.

Газова фаза видаляється випуском в повітря або факельну лінію. Якщо буде потреба її видавлюють інертним газом або водяною парою.

Рідина видаляється самопливом, насосом або передавлюється інертним газом.

В апаратурах, трубопроводах, навіть в арматурі є ділянки, де може зостатися залишок продукту. Це тупики, гідрозатвори в тарілці ректифікаційних колон, навіть порожнини вентилів.

Так, наприклад, у крані Ду 50 мм може лишитися до 90 г ЛЗР. Такої кількості, наприклад, бензолу досить для вибуху в апараті місткістю 1000л. Це свідчить про важливість зачищення перед ремонтом апаратури і комунікацій. Як?

Продуванням, промиванням, іноді випаркою.

Незважаючи на ці заходи, при розбиранні фланців робітники повинні застосовувати запобіжні заходи:

У момент роз'єднання фланців надягти маску протигаза.

Закрити шию коміром спецодягу.

Насунути рукава спецодягу на рукавиці.

Чоботи заправити під штани.

Правила прості, але їхнє недотримання може призвести до серйозних травм.

У деяких процесах перед розкриттям люків апаратури залишки продуктів, що втримуються в них, повинні бути нейтралізовані:

Кислі залишки після промивання водою - найчастіше розчином кальцинованої соди.

Лужні залишки - промиванням апаратури до нейтральної реакції на фенолфталеїн.

Розкриття люків апаратів має свої особливості: наприклад: люки ректифікаційних колон відкривають, починаючи з верхнього. Це виключає тягу повітря через колону й запобігає загорянням й ударам від запалення пари продукту, що залишився в колоні.

При відключенні апаратів й ємностей, що ремонтуються, від трубопроводів обов'язкова установка між фланцями заглушок з відповідної сталі й відповідної міцності.

Від'єднання апаратів закриванням вентилів, засувок, кранів ненадійні й, які можуть бути випадково відкриті.

Заглушка повинна бути забезпечена хвостовиком, пофарбованим у червоний колір. Навіщо?

У спец. журналі ведеться облік установки й зняття таких заглушок. При підготовці апаратури до ремонтних операцій систематично контролюється (аналізується) повітряне середовище в апаратах і біля них. Цей аналіз й є основним критерієм готовності апаратури до ремонту.

 

Заходи безпеки при ремонті машин і механізмів

 

Безпека ремонтних робіт забезпечується відключенням усього обладнання від джерел, які могли б привести його в дію.

При зупинці на ремонт обладнання з елементами, які обертаються або рухаються (мішалки, центрифуги й т.ін.) обов'язковим є   подвійне відключення: разом із відключенням електроструму й видаленням плавких запобіжників на розподільному щиті необхідно  роз'єднати сполучні муфти або зняти привідні ремені від електродвигунів і т.п. На пускових пристроях обов'язкове вивішування плаката "Не включати, працюють люди !"

Обладнання в ремонт готується силами виробничого персоналу цеху: начальник зміни і механік цеху передають підготоване обладнання за актами керівникові ремонтних робіт. (При аварії плюс аварійний акт). Відремонтоване обладнання також приймається за актом. (Або записом у журналі).

Вимоги до слюсарних інструментів

 

1 Молотки й ручники повинні бути міцно насаджені на рукоятки, їхні бойки мати гладку поверхню, злегка опуклу без косини, вибоїв і тріщин.

2 Зубила - добре заточені, не мати закошених і оббитих потилиць.

3 Напилки й шабери мають бути вставлені в справні ручки з насадженими на них металевими кільцями.

4 Гайкові ключі мають точно відповідати розмірам гайки або голівці болта. Різні підкладки забороняються.

Для цехів, в яких допускається застосування виключно інструментів, які не “іскрять”, їх виготовляють із сплавів алюмінію, бронзи, берилієвої бронзи. Вибухобезпечні гайкові ключі, молотки, кувалди виготовляють із сплаву міді (70%), марганцю, алюмінію, заліза й цинку.

 

Вимоги безпеки за  необхідності проведення земляних робіт

 

1              Основна небезпека - обвалення ґрунту при ритті котлованів і траншей. Для запобігання - улаштування спеціальних кріплень або дотримання кута природного укосу.

2              Неприпустиме самовільне риття траншей. Можна зачепити трубопровід або кабель, зариті в землю, і викликати серйозну аварію.

Такі випадки характерні для старих підприемств, де в результаті багаторічних переробок без документальної фіксації втрачене уявлення про реальну дислокацію трубопроводів у підземному господарстві.

При правильній організації підземного господарства головний механік повинен мати план всіх підземних комунікацій. Тільки він або головний інженер мають право видавати дозвіл на проведення тих чи інших підземних ремонтних робіт.

При несподіваному з’явленні газу або продукту в траншеях, котлованах, колодязях ремонтні роботи мають бути негайно припинені, а робітники виведені на поверхню до визначення джерела й усунення небезпеки.

 

Система допусків на проведення особливо небезпечних робіт

 

Ремонтний персонал не допускається до такої роботи без спеціального документа – наряду-допуску.

У допуску, складеному, як правило, начальником цеху, визначаються заходи безпеки, обов'язкові при проведенні даної роботи; фіксується факт перевірки виконання цих заходів у дійсності, що підтверджується підписом осіб, які здійснювали перевірку. Крім того, допуск підписують зацікавлені відповідальні особи (пожежна охорона, газорятувальна служба й ін.).

Тільки після остаточного оформлення й затвердження (звичайно головним інженером) наряд-допуск вручається виконавцям.

Така система дозволяє значно підвищити відповідальність керівників виробництва за підготовку робочого місця й проведенню роботи в особливо  небезпечних умовах.

 

 

Робота на висоті

 

До робіт на висоті належать роботи, які доводиться виконувати на висоті вище 1,5м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу.

Роботи на висоті на необгороджених поверхнях (висотні роботи) обов'язково повинні проводитися з використанням випробуваних і перевірених поясів.

До них допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання і мають кваліфікацію не нижче III розряду. Ці особи щорічно повинні проходити медичний огляд.

Приставні драбини для нескладних робіт на висоті мають бути не вище 5 м.

При використанні таких драбин забороняється застосування электро й пневмоінетрументу.

На нижніх кінцях приставних драбин обов'язкові упори у вигляді металевих шипів або гумових наконечників.

Всі драбини після виготовлення, ремонту, а також один раз на 6 місяців піддаються технічному огляду.

Для складних робіт на висоті можуть застосовуватися риштування інвентарні й неінвентарні, а також підвісні колиски. Неінвентарні риштування можуть застосовуватися  у виняткових випадках з дозволу головного інженера. При висоті більше 4 м вони споруджуються відповідно до проекту, який містить повний розрахунок на міцність. Робітники, які перебувають у люльці, повинні бути забезпечені запобіжними поясами з ланцюгами,  прикріпленими до міцних частин конструкції карабіном. Щоб у випадку падіння запобігти різкому ривку, ланцюг роблять довжиною не більше 2 м. Кожен пояс випробовується статичним навантаженням 300 кгс протягом 5 хв.

Робота на висоті й верхолазні роботи, як правило, повинні проводитися в денний час.

За необхідності нічних робіт - обов’язковий письмовий дозвіл головного інженера й забезпечення якісного освітлення.

 

Робота в закритих об’єктах( ємностях)

 

Робота всередині апаратів, цистерн, газгольдерів й інших закритих об'єктах належить до особливо небезпечних. Тут можуть раптово з'явитися токсичні або вибухонебезпечні пара або гази, освітленість недостатня, чутність погана, евакуація працівника, якщо буде потреба утруднена.

  Перед початком роботи необхідно:                       

1 Видалити залишки рідин, пару або газів.

2 Виконати необхідні аналізи повітряного середовища.

3 Начальник цеху видає відповідальному за проведення робіт письмовий дозвіл(наряд) - допуск до роботи.

Тут мають бути зазначені:

а)             підготовленість об’єкта до роботи з переліком проведених заходів;

б)            особливі заходи безпеки при проведенні робіт;

в)            склад бригади;

г)             відомості про стан здоров'я членів бригади;

д)            термін дії допуску;

е)             П І Б особи, відповідальної за проведення роботи.

4 Відповідальний особисто на місці повинен переконатися в підготовленості ємності.

        Під час роботи:                       

До роботи в ємностях допускаються тільки особи чоловічої статі не молодші за 20 років, фізично здорові, які пройшли медичне обстеження.

Робота повинна проводитися бригадою, щоб за  потреби видалення працюючого з небезпечної зони завжди зовні залишалося не менше двох осіб тому, що один робітник  не в змозі витягти працюючого з колодязя або апарата.

Роботу виконують із застосуванням шлангового протигазу, який  обслуговує дублер. Він стежить за правильністю положення шланга, подачею повітря, підтримує зв'язок із працюючим за допомогою сигнальної мотузки, прикріпленої до поясу останнього. За потреби за допомогою сигнальної мотузки евакуюють працюючого.

Мотузка має бути міцною та систематично перевірятися.

Дублер повинен мати комплект протигаза, готовий до застосування, щоб, якщо буде потреба він міг швидко ввійти в небезпечну зону для надання допомоги потерпілому.

При роботі в шланговому протигазі термін одноразового знаходження робітника в ємності не повинен перевищувати 15хв., після чого він повинен відпочивати поза ємністю не менше 15 хв.

Робота усередині ємностей при температурі понад 50°С заборонена. При підвищеній температурі робітників необхідно безупинно обдувати  свіжим повітрям, забезпечувати їх теплоізолюючими неспаленними костюмами, теплоізолюючим взуттям.

Всі лази й люки в апаратах повинні бути відкриті, а виходи  не захаращені, щоб за необхідності полегшити швидку евакуацію працюючих.

Всі специфічні особливості роботи в ємностях різних видів зазначені в спеціальних відомчих інструкціях.

 

Вогневі роботи

При ремонтах часто виконуються вогневі роботи: електричне й газове зварювання, різання металу, пайка, лудіння, ковальські й котельні роботи, випалювання смол та інших відкладень в апаратах і трубопроводах, розігрів бітуму і смоли, роботи із застосуванням відкритого вогню.

Кращий варіант - вогневі роботи проводити на спеціально обладнаних площадках.

За необхідності проведення вогневих робіт на місці ремонту повинні дотримуватися спеціальні заходи безпеки.

У процесі підготовки такої роботи:

1 Підготовку обладнання здійснює експлуатаційний персонал під керівництвом спеціально виділеної відповідальної особи.

2 Визначаються небезпечні зони, місця різання, зварювання, нагрівання, які відзначаються фарбою або крейдою.

3 Щоб уникнути розкидання іскор місця зварювання відгороджуються азбестовим листами або брезентом, змоченим водою.

4 Місця проведення робіт забезпечують первинними засобами пожежогасіння.

 

      Під час роботи:

 Призначається відповідальна особа, головним обов'язком якої є інструктаж виконавців перед роботою,  нагляд за роботою,  здійснення  оперативних заходів, припинення робіт у випадку виникнення небезпечних ситуацій. Проведення вогневих робіт оформляється видачею наряду-допуску.

 

Тести для самоконтролю.

 Серед запропонованих варіантів знайдіть та обґрунтуйте правильну відповідь:

 

3.1 Які з названих факторів впливають на наслідки дії на людину отруйних хімічних речовин?

1 Фізико-хімічні властивості речовини.

2 Час впливу.

3 Концентрація речовини в середовищі.

4 Запах речовини.

5 Поширення речовини у виробництві.

        3.2 Які речовини можуть викликати хімічні опіки тіла людини?

1 Мінеральні кислоти (соляна, сірчана, азотна).

2 Концентровані розчини лугів.

3 Органічні розчинники.

4 Поверхнево-активні речовини (ПАР).

5 Соляні розчини.

3.3 Які з названих умов можуть стати причиною самозаймання горючих речовин?

1 Сильно розвинута пориста поверхня речовини, яка адсорбує кисень повітря.

2 Зростання швидкості окисної реакції речовини.

3 Мала тепловіддача в навколишнє середовище.

4 Здатність речовини утворювати паро газоповітряні суміші.

5 Речовини з високою температурою спалаху.

3.4 Що мається на увазі  під поняттям герметичність?

     1 Непроникність рідинами і газами стінок і з'єднань, які обмежують внутрішні обсяги устаткування.

2 Замкнутий внутрішній обсяг хімічного устаткування.

3 Вчасно випробувані трубопроводи, балони і ємності, які працюють під тиском.

4 Усе хімічне устаткування, яке відповідає «Правилам улаштування і безпечної експлуатації ємностей, що працюють під тиском».

5 Хімічне устаткування, не підвладне корозії.

3.5 З якою періодичністю повинні проходити випробовування системи, які працюють під тиском?

     1 Ємності випробовуються їх власником гідравлічно один раз у 8 років, а один раз у 4 роки ними здійснюється внутрішній і зовнішній огляд.

2 Балони випробовуються один раз у 5 років тиском, який перевищує робочий в 1,5 разу організацією, що здійснює їхнє наповнення.

3 Ємності випробовуються виготовлювачем гідравлічно один раз у 7 років, а внутрішній і зовнішній огляд – один раз у 3 роки.

4 Балони випробовуються тиском, який перевищує робочий в 1,5 разу організацією, що здійснює їхнє наповнення для не корозійних газів 1 раз у 5 років, а корозійних – 1 раз у 2 роки.

5 Балони випробовуються тиском, що перевищує робочий в 1,5 разу організацією, що здійснює їхнє наповнення.

3.6 Назвіть основні причини травмонебезпеки ремонтних і очисних робіт у хімічній промисловості.

1 Широке застосування ручної праці.

2 Перебування в плині тривалого часу в незручному змушеному положенні.

3 Необхідність часто знаходитися в закритій апаратурі.

4 Можливість контакту із шкідливими речовинами при високій або низькій температурі.

5 Можливість непогодженості дій ремонтного й експлуатаційного персоналу.

        3.7 Яких основних запобіжних заходів повинні дотримуватися робітники при розбиранні фланців хімічного обладнання?

1 Надягти маску  протигаза.

2 Закрити шию коміром спецодягу.

3 Насунути рукава спецодягу на рукавиці.

4 Чоботи повинні бути заправлені під штани.

5 Зробити запис в спеціальному журналі про наміри  розбирати фланці.

3.8 Якими заходами повинна забезпечуватися безпека ремонтів машин і механізмів?

1 Відключенням устаткування від джерел, які могли б привести його в дію.

2 Для устаткування з обертовими, або елементами, що рухаються, обов'язковим є їхнє подвійне відключення: поряд із відключенням електричного струму, обов'язкове роз'єднання сполучних муфт або зняття привідних ременів.

3 Особиста передача в ремонт і прийом з ремонту устаткування з боку персоналу виробничого цеху і керівником ремонтних робіт.

4 Проведення ремонту машин і механізмів неприпустимо без розроблення докладних планів і етапів роботи.

5 На пускових пристроях обов'язкова наявність плаката: «Не включати, працюють люди».

3.9 Ким визначаються заходи безпеки при проведенні особливо небезпечних робіт в  спеціальному документі – наряді-допуску?

1 Профспілковим комітетом.

2 Бригадиром.

3 Головним інженером.

4 Начальником цеху.

5 Виконавцями робіт.

3.10 До робіт на висоті відносять роботи, які доводиться виконувати на висоті вище зазначеної від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу.

1   15 м.

2   5 м.

3   1,5 м.

4   2 м.

5   1 м.