1 Вимоги безпеки в організації будівництва і виконання робіт

 

До початку будівельно-монтажних робіт кожний об'єкт повинен бути забезпечений проектною документацією з організації будівництва і виконання робіт.

Без такої документації будівельно-монтажні роботи проводити неприпустимо.

Проектні рішення з техніки безпеки повинні бути конкретними і відповідати реальним умовам роботи. В спеціальному розділі проекту проведення робіт (ППР) повинні бути відображені особливо важливі вимоги правил охорони праці і заходи щодо забезпечення їх виконання.

Ці заходи повинні містити технічні рішення і основні організаційні заходи щодо забезпечення безпечного проведення робіт і санітарно-гігієнічного обслуговування працюючих.

У ППР повинно бути визначено:

1 Місця розміщення тимчасової огорожі, установки кранів, розташування ліній електропередач, доріг, проходів, санітарно-побутових приміщень.

2 Місця складування будівельних конструкцій і матеріалів.

3 Межі небезпечних зон.

4 Перехідні пішохідні містки і мости для руху автотранспорту через траншеї.

5 Схеми електропостачання і освітлення будівельного майданчика і робочих місць, із зазначенням типів світильників і місця їх установки.

6 Технологічна послідовність виконання робіт із зазначенням кількості робітників, їх спеціальності, необхідних засобів захисту.

7 Підмостки й інші засоби підмощування, вантажопідйомні майданчики із зазначенням навантажень, що допускаються на них, способів їх кріплення.

8 Безпечні проходи до робочих місць і способи підйому на поверхи будівель, що зводяться.

9 Безпечна послідовність вантажопідйомних операцій.

10 Розміри небезпечної зони для руху будівельних машин і транспортних засобів у межах призми обвалення укосів і виїмок.

11 Крутизна укосів виїмок глибиною більше 5 м.

12 Конструкція кріплення вертикальних стінок котлованів і траншей глибиною більше 3 м.

13 Способи ущільнення ґрунту поблизу будівельних конструкцій.

14  Перелік особливо небезпечних робіт,  на виконання яких робітникам необхідно видавати письмовий наряд-допуск.

15 Послідовність розбирання ковзного опалублення.

16 Організація робочих місць монтажників будівельних конструкцій.

17 Розташування і зони дії монтажних механізмів

18 Методи і пристосування для безпечної роботи монтажників:

- послідовність технологічних операцій при монтажі будівельних конструкцій;

- місця і способи тимчасового кріплення елементів, які монтуються;

- послідовність установки, закріплення і стропування збірних конструкцій;

- технологія демонтажу конструкцій;

- машини і механізми для переміщення будівельних матеріалів, конструкцій і вантажно захватні пристосування до них;

- схеми стропування вантажів, які переміщуються краном;

- протипожежні заходи і засоби пожежогасіння;

- типи санітарно-побутових приміщень із зазначенням їх складу, кількості та місць установки;

- заходи безпеки при роботі з токсичними речовинами;

- заходи щодо зниження виробничого шуму,  вібрації та ін.

Для попередження небезпеки падіння з висоти працюючих у ППР повинно бути передбачено скорочення обсягів операцій верхолазів.

Для попередження небезпеки падіння з висоти виробів і матеріалів при переміщенні їх кранами повинно бути передбачено:

1  тара для переміщення штучних і сипучих матеріалів;

2  вантажозахватні пристосування;

3  способи стропування;

4 пристосування для стійкого зберігання елементів конструкцій  (піраміди, касети);

5  способи видалення відходів і будівельного сміття;

6  необхідність використання захисних перекриттів або козирків при виконанні робіт по одній вертикалі.