Зміст

                                                                                            

        ЛЕКЦІЯ 1 Економічні і законодавчі питання

 охорони праці........................................................................          5

1 Соціально-економічне значення заходів з

охорони праці .....................................................................         5

2 Заходи з охорони праці  як найважливіша

складова частина економічного і соціального

 розвитку підприємства  .................................................            9

3 Фінансування й облік витрат на заходи з

охорони праці ..................................................................           10

4 Основні законодавчі акти і документи щодо

 охорони праці ...................................................................         14

    ЛЕКЦІЯ 2 Охорона праці в машинобудуванні.......        26

1.Безпека праці  в  ливарному виробництві...................          27

      2. Безпека праці при ковальсько-пресових.

 роботах, термічній  обробці, при зварюванні

 і паянні...................................................................................    31

3. Організація безпечної роботи при механічній

 обробці матеріалів, безпека в гальванічних цехах.............   37

4. Особливості безпеки автоматизованих ліній

 і робото-технічних комплексів..............................................  39

5. Безпека праці при складальних і фарбувальних

 роботах.................................................................................      44

    ЛЕКЦІЯ 3 Охорона праці в хімічній промисло-

вості......................................................................................            50

      1 Гігієна праці і виробнича санітарія в хімічній

промисловості................................................................................  50

2 Токсичність хімічних речовин, промислові

 отрути.  Хімічні опіки та їх попередження........................... 52

3 ЗІЗ. Запобіжні пристосування............................................... 54

4 Вибухова та пожежна небезпека матеріалів і

 речовин........................................................................................    57

5 Безпека праці в хімічних лабораторіях, на дослідних

 установках.................................................................................59

6 Безпека систем, які працюють під тиском...........................60

7 Безпека ремонтних і очисних робіт..................................    64

             ЛЕКЦІЯ 4 Охорона праці в будівництві.................... 78

1 Вимоги безпеки в організації будівництва і

виконання робіт.........................................................................79

2 Безпека організації будівельного майданчика.....................81

3 Безпека основних видів будівельно-монтажних

 робіт...........................................................................................84

4 Безпека робіт при експлуатації будівельних

 машин і механізмів...................................................................93

5 Безпечна експлуатація будівельного оснащення..............   96

6 Санітарно-побутове забезпечення працюючих

 на будівельному майданчику.................................................  99

7 Організація першої допомоги потерпілим на

 будівельному майданчику ..................................................    100

8 Пожежна безпека на будівельному майданчику ............... 102

    ЛЕКЦІЯ 5 Охорона праці в адміністративних

будівлях і приміщеннях..........................................................107

1 Характеристика адміністративних будівель та

приміщень.............................................................................. ... 108

2 Основні нормативні вимоги з улаштування

 адміністративних приміщень..............................................   ..109

3 Аналіз стану охорони праці в

адміністративних приміщеннях................................................110

   3.1 Техніка безпеки

   3.2 Промислова санітарія

   3.3 Пожежна безпека

4 Розроблення заходів щодо забезпечення безпечних умов

 праці в адміністративних приміщеннях................................  119

 

         6 Приклади розв’язання типових задач з курсу...... .....123