Анотація

Міністерство освіти і науки  України

Сумський державний університет

 

 

Податковий менеджмент. Конспект лекцій - О. В. Зайцев

 

 

 

 

 

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Конспект лекцій

У двох частинах

Частина 1

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

усіх форм навчання

 

 

 

 

 

                                                        Затверджено

                                                        на засіданні кафедри фінансів

як конспект лекцій з дисципліни

                                                        «Податковий менеджмент».

                                                        Протокол № 3 від 28.10.2008р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2009

Податковий менеджмент. Конспект лекцій - О. В. Зайцев

 У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина 1. ─  136 с.

 

 

 

Кафедра фінансів