Запитання для самоконтролю

1. Чим відрізняється функція планування податків від функції управління податковою системою?

2. Які органи в Україні виконують функцію управління в податковій сфері?

3. Що є результатом впливу податкового менеджменту?

4. Документи, що регламентують діяльність системи контролю оподаткування.

5. Схема проведення податкового контролю.

6. Дайте перелік податків, зборів і платежів, діючих в Україні.

7. Визначте права платників податків.

8. Визначте обов’язки платників податків.

9. Компетенція контролюючих органів згідно з чинним законодавством України.

10. Назвіть відмінності між трудовим договором і договорами цивільно-правового характеру.