Тема 2.  СИСТЕМА ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

 

План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 1.1. Система податкових органів, їх роль у податковому менеджменті.

Питання 2.2.  Система органів державної податкової служби та  їх  підпорядкованість.

 Питання 2.3. Функції та завдання органів Державної податкової  служби.    

Питання 2.4. Права, обов'язки і відповідальність органів Державної  податкової служби.

Питання 2.5. Умовно-податкові органи та їх компетенція.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 2.