Анотація

Міністерство освіти і науки  України

Сумський державний університет

 

 

 

Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1. - О. В. Зайцев

 

 

 

 

 

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

У двох частинах

Частина 1

для студентів спеціальності

8.030504 «Фінанси і кредит»

рівня підготовки «Магістр»

 

 

 

                                                        Затверджено

                                                        на засіданні кафедри фінансів

як конспект лекцій з дисципліни

                                                        «Податковий менеджмент».

                                                        Протокол  № 1 від  28.08.2009 р.

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010

Для студентів спеціальності 8.030504 «Фінанси і кредит» рівня підготовки «Магістр» / укладач  ─  Суми:  Вид-во  СумДУ, 2010. ─  225 с.

 

Кафедра фінансів