ВИСНОВКИ

1. Система податкових органів України містить: Державну податко­ву службу ─ ДПС, яка поділяється на Державну податко­ву адміністрацію України ─ ДПАУ та  податкову міліцію, митні органи України, органи казначейства, управління Пенсійним фондом, Кабінет Міні­стрів, Міністерство фінансів, Секретаріат Президента.

2. Управління у сфері оподатковування здійснюють податкові органи, які схематично доцільно подати у вигляді трьох груп:

                ─ органи законодавчої і виконавчої влади (Верховна Рада Украї­ни, Секретаріат Президента України, Кабінет Міністрів Украї­ни, Міністерство фінансів України);

                ─ органи оперативного управління в податковій сфері (ДПАУ та її ланки ─ ДПА, ДПІ;  установи Пенсійного фонду України; установи Фонду соціального страхування України; митні органи);

                ─ органи неподаткового профілю, що виконують тільки окремі функції, пов’язані з податковою діяльністю (органи Державного казначейства, прокуратура, у складі МВС ─ УБОЗ та УБЕЗ, слідчі органи СБУ, Екологічна міліція, у складі виконавчої влади ─ КРУ).

3. Основним напрямом діяльності Державної податкової служби є контрольна робота, під час якої перевіряється своєчасність сплати податків. Якщо під час перевірки інспектором виявлені порушення податкового законодавства, то платник податку, винний у порушен­ні, несе фінансову, адміністративну, кримінальну відповідальність.