Запитання для самоконтролю

1. Розподілення податкових органів на три групи та їх характеристики з погляду податкового менеджменту.

2. Яка установа є органом оперативного управління в податковій сфері в Україні, етапи її становлення?

3. Структура ДПС України.

4. Завдання ДПС України.

5. Функції ДПС України.

6. Безпосередньо податкові  органи та умовно податкові органи, їх статус, структура та розмежування функцій.

7. Завдання та функції податкової міліції.

8. Права посадових осіб органів Державної податкової служби.

9. Права голів державних податкових адміністрацій та їхніх заступників.

10. Права начальників дер­жавних податкових інспекцій та їхніх заступників.