Запитання для самоконтролю

1.Види відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства.

2.Види фінансової відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства.

3.Адміністративна відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

4.Кримінальна відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

5. Відмінності податкового боргу від податкового зобов’язання.

6. Особливості нарахування пені.

7.Відмінності недоїмки від податкового боргу.

8. Способи беззаперечного стягування недоїмки.

9. За які види порушень передбачається сплата штрафів.

   10. За які види порушень передбачається сплата адміністративних штрафів?

    11. Відповідальність за порушення валютного законодавства.