ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………6

 

Тема 1.   ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ…………………………......7

Ключові терміни…………………………………………......7

1.1. Податковий менеджмент як система управління

фінансами……………………………………………………….......8

1.2. Суть і завдання податкового контролю в Україні……….…11

1.3. Визначення, права та обов’язки платників податків……....17

1.4. Контролюючі органи та їх компетенція згідно з чинним українським законодавством……………………………………..20

1.5. Порівняльна характеристика цивільно-правових договорів підряду, договорів про надання послуг і трудового договору....26

Висновки………………………………...…………………..30

Запитання для самоконтролю…………………………….31

Тестові завдання до теми  1………………………………32

 

Тема 2.  СИСТЕМА ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ…..36

Ключові терміни……………………………………………37

2.1. Система податкових органів, їх роль у  податковому менеджменті……………………………………………………….37

2.2. Система органів державної податкової служби та  їх підпорядкованість………………………………………………...42

2.3. Функції та завдання органів державної податкової

служби……………………………………………………………..44

2.4. Права, обов'язки і відповідальність органів державної податкової служби………………………………………………..52

2.5. Умовно-податкові органи та їх компетенція…………….....57

Висновки…………………………………………………….59

Запитання для самоконтролю…………………………….60

Тестові завдання до теми  2……………………………….60

 

Тема 3.  ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ…...67

Ключові терміни……………………………………………67

3.1. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства………………………………………67

3.2. Відповідальність за порушення валютного законодавства..80

Висновки…………………………………………………….84

Запитання для самоконтролю…………………………….84

Тестові завдання до теми  3……………………………….86

 

Тема 4.  ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ……………………..91

Ключові терміни……………………………………………91

4.1. Організація  обліку платників податків………………….....91

4.2. Облік платників податків ─ юридичних осіб……………....95

4.3. Облік фізичних осіб ─ платників податків………...…….....99

4.4. Облік платників податку на додану вартість…………...…103

Висновки…………………………………………………...105

Запитання для самоконтролю…………………………...106

Тестові завдання до теми  4……………………………...108

 

Тема 5.  РОЗРАХУНОК ПОДАТКІВ І ОБЛІК ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ…………………………………………………109

Ключові терміни…………………………………………..109

5.1. Порядок розрахунку та внесення сум податкових

надходжень……………………………………………………….109

5.2. Облік податкових надходжень………………...…………...113

5.2.1. Організація обліку податків, зборів та обов'язкових      платежів……………………………………………………...115

5.2.2. Особисті рахунки платників податків та  порядок їх ведення……………………………………………………….118

5.2.3. Облік нарахованих сум платежів………………….....124

5.2.4. Облік надходження платежів до бюджету…………..125

5.2.5. Облік відстрочення, розстрочення податкових зобов'язань та штрафних санкцій…………………………..127

5.3. Автоматизація обліково-перевірної роботи податкових органів…………………………………………………………....129

Висновки…………………………………………………...134

Запитання для самоконтролю…………………………...136

Тестові завдання до теми  5……………………………..136

 

Тема 6.  ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ…………………………138

 Ключові терміни………………………………………….139

   6.1. Сутність податкового контролю……………...………….139

   6.2.  Податкова перевірка ─ основний метод податкового

    контролю……………………………………………………….143

    6.3. Оформлення результатів податкової перевірки………...154

    6.4. Оскарження дій податкових органів……………...……..161

Висновки…………………………………………………....169

Запитання для самоконтролю…………………………...170

Тестові завдання до теми  6……………………………...170

 

Тема 7.  ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ І ФОНДАМИ СОЦІАЛЬНОГО

СТРАХУВАННЯ………………………………………………..172

 Ключові терміни………………………………………….173

7.1. Контроль за сплатою зборів на обов'язкове державне страхування, інших платежів до Пенсійного фонду України..173

7.2. Порядок здійснення перевірок Фондом соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності………..........177

7.3. Здійснення контрольних функцій Фондом загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття……………………………………………....184

7.4. Порядок здійснення перевірок Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань………………………………………188

Висновки…………………………………………………...191

Запитання для самоконтролю…………………………...191

Тестові завдання до теми  7………………...…………...192

 

Тема 8.  КОНТРОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ

ГРОМАДЯН……………………………………………………..194

Ключові терміни…………………………………………..194

8.1. Особливості оподаткування доходів громадян………...…194

8.2. Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян…………………………………………...........200

Висновки…………………………………………………...209

Запитання для самоконтролю…………………………...210

Тестові завдання до теми  8……………………………...210