Запитання для самоконтролю

1. З якою метою створено автоматизований банк даних.

2. Що означає скорочення ЄДРПОУ.

3. Які документи необхідні для реєстрації підприємства в податкових органах?

4. Які документи необхідні для реєстрації фізичної особи ─ суб’єкта підприємницької діяльності в податкових органах?

5. З чого складається облікова справа платника податків?

6. Механізм та необхідний перелік документів для зняття з обліку юридичної особи.

7. Механізм зняття з обліку фізичної особи ─ суб’єкта підприємницької ді­яльності як платника податків.

8. Облік платників податків ─ фізичних осіб.

9. Облік платників податків фізичних осіб ─ суб’єктів підприємницької діяльності.

10. Облік платників податків на додану вартість.