Тестові завдання до теми 4 (10 тестів)

ТЕСТ 1. Згідно з Постановою Кабміну України від 22.01.1996 № 118 «Про створення державного реєстру підприємств і орга­нізацій» до реєстру вносять:

а) державні підприємства;

б) підприємства малого та середнього бізнесу;

в) ЗАТ, ВАТ, ТОВ;

г) банки, інвестиційні, трастові та страхові компанії;

д) підприємства всіх форм власності та їх підрозділи.

 

ТЕСТ 2. Який державний орган здійснює облік юридичних та фізичних осіб:

а) виконавчі комітети;

б) Пенсійний фонд;

в) органи Державного казначейства;

г) податкові органи;

д) контрольно-ревізійні управління.

 

ТЕСТ 3. Які реєстри платників податків ведуться в Україні?

а)  реєстр платників прибуткового податку;

б)  реєстр платників ПДВ;

в)  реєстр неприбуткових організацій;

г)  реєстр підприємств ─ банкрутів

д)  реєстр платників ─ фізичних осіб;

є)  реєстр платників податків юридичних осіб.

ж) правильні відповіді б, г, є;

з)  правильні відповіді б, в, д, є.

ТЕСТ 4. Під час реєстрації платник податку ─ фізична осо­ба отримує:

а)  картку фізичної особи ─ платника податку;

б)  свідоцтво про реєстрацію;

в)  ідентифікаційний код;

г)  індивідуальний податковий номер.

 

ТЕСТ 5. Законом України «Про систему оподаткування» передбачено, що облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється:

а) місцевими органами влади;

б) податковою міліцією;

в) державними податковими органами;

г)  правильні відповіді а; в.

ТЕСТ 6. Юридичні особи реєструються:

а)  в обласній державній податковій інспекції;

б)  в органі державної податкової служби за місцезнаходженням;

в)  у будь-якому органі Державної податкової служби.

 

ТЕСТ 7. Який з документів не надається платником подат­ків для зняття з обліку?

а) заява про зняття з обліку за формою № 8-ОПП;

б) оригінал довідки про перебування платника на обліку за формою  № 4-ОПП;                                                                                                      

в)  копія свідоцтва про державну реєстрацію;

г)  копія розпорядницького документа власника або органу, упо­вноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

д) копія розпорядницького документа про створення ліквіда­ційної комісії;

е) ліквідаційна картка органів держстатистики.

 

ТЕСТ 8. Яка ланка Державної податкової служби веде облік платників податку на додану вартість, що перераховується в дохід державного бюджету?

а) базова;

б) середня;

в) вища.

ТЕСТ 9. Органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької  діяльності є:

а)             обласна рада народних депутатів;

б)            податкові органи;

в) місцеві ради народних депутатів;

г) Кабінет Міністрів України.

ТЕСТ 10. Громадяни ─ суб'єкти підприємницької діяльнос­ті подають до податкових органів декларації:

а) щоквартально;

б) щомісячно;

в) один раз на рік;

г)  щодекадно.