КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Обчислення податку. Спосіб обчислення. Сплата податку. Способи сплати податку. Організація обліку податків. Зарахування пла­тежів. Погашення платником подат­кових зобов'язань. Особисті рахунки. Контрольні функції. Облік надходжень платежів до бюджету. Облік відстрочених або розстрочених податкових зобов'язань. Облік сум штрафних (фінансових) санкцій. Інформаційна система податкової служби. Автоматизована інформаційна система. Подання звітів та їх реєстрація.