Тема 1.   ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ   ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 1.1. Податковий менеджмент як система управління фінансами.

Питання 1.2. Суть і завдання податкового контролю в Україні.

Питання 1.3. Визначення, права та обов’язки платників податків.

Питання 1.4. Контролюючі органи та їх компетенція згідно з чинним  українським законодавством.

Питання 1.5. Порівняльна характеристика цивільно-правових договорів підряду, договорів про надання послуг і трудового договору.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 1.