Запитання для самоконтролю

1. Етапи обчислення податку.

2. Способи обчислення податку.

3. Форми сплати податків.

4. Способи сплати податку.

5. Термін сплати податку.

6. Організація обліку податків, зборів та обов'язкових платежів.

7. На підставі яких документів здійснюється зарахування пла­тежів шляхом занесення інформації про податкові зобов'язання платника до бази даних?

 8. Які документи  підтверджують погашення платником подат­кових зобов'язань?

9. З якою метою і ким відкриваються особисті рахунки за кожним платником та кожним видом платежу?

10. Механізм обліку нарахованих сум платежів.

11. Організація обліку надходження платежів до бюджету.

12. Облік відстрочених або розстрочених податкових зобов'язань.

13. Облік сум штрафних (фінансових) санкцій.

14. Інформаційна система податкової служби.