Запитання для самоконтролю

1. Сутність завдання та складові податкового контролю.

2. Відмінності державного і незалежного контролю.

3. Відмінності оперативного і періодичного контролю.

4. Відмінності документального і фактичного контролю.

5. Етапи проведення податкового контролю.

6. Види податкових перевірок.

7. Які документи повинен мати перевіряючий (група перевіряючих) перед початком  податкової перевірки?

8. Акт податкової перевірки, його структура та вимоги до його оформлення.

9. Механізм оскарження дій податкових органів у адміністративному порядку.

10. Механізм оскарження дій податкових органів у судовому порядку.

11. Рішення Державної податкової служби з приводу розгляду скарги (заяви) платника податків.