Тестові завдання до теми 6 (6 тестів)

 

ТЕСТ 1. Контроль за виконанням податкового законодав­ства здійснюється за допомогою:

а) податкового обліку;

б) бухгалтерського та податкового обліку;

в)  податкових перевірок.

ТЕСТ 2. У разі неподання або несвоєчасно­го подання платником податків податкової декла­рації, несплати у встановлені терміни суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків самостійно або контролюючим органом, виникає право:

а)             податкової застави;

б)            податкового арешту;

в)            адміністративного арешту;

г)             продажу активів платника податків.

ТЕСТ 3. Платник податків вважає, що контролюючий ор­ган неправильно визначив суму податкового зобов'язання. Які повинні бути дії такого платника податків ?

а)             подати скаргу контролюючому органу протягом двадцятикалендарних днів від дня отримання податкового повідомлення (з відповідними документами, розрахунками);

б)            подати скаргу контролюючому органу протягом десяти ка­лендарних днів від дня отримання податкового повідомлення від контролюючого органу;

в)            подати скаргу контролюючому органу протягом десяти ка­лендарних днів, наступних за днем отримання податкового повідо­млення від контролюючого органу.

ТЕСТ 4. Податковий контроль ─ це...

а)             діяльність органів державної влади у сфері оподаткування підприємств;

б)            перевірка державними органами влади правильності нарахування та своєчасності сплати податків до бюджету;

в)            діяльність податкових органів та їх посадових осіб з перевір­ки виконання вимог податкового законодавства особами, що реалізують податкові обов'язки.

 

ТЕСТ 5. Податкова перевірка ─ це...

а)             діяльність податкових органів з аналізу та дослідження пер­винної облікової та звітної документації, пов’язаної зі сплатою податків, з метою перевірки правильного ведення податкового обліку та звітності;

б)            діяльність органів державної влади, пов’язана зі сплатою по­датків, з метою перевірки правильного ведення податкового обліку та звітності платників податків;

в)            основний метод податкового контролю.

ТЕСТ 6. Види податкових перевірок:

а)             камеральна;

б)            документальна;

в)            тематична;

г)             планова та позапланова;

д)   комплексна, формальна та арифметична;

е)   усі відповіді правильні.