Тема 7. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ І ФОНДАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

 

План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 7.1. Контроль, за сплатою зборів на обов’язкове державне   страхування, інших платежів у Пенсійний  фонд України.

Питання 7.2. Порядок здійснення перевірок Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності .

Питання 7.3. Здійснення контрольних функцій Фондом загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття.

Питання 7.4. Порядок здійснення перевірок Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 7.