Тестові завдання до теми 7 (7 тестів)

 

ТЕСТ 1. Установи Пенсійного фонду України мають право:

а) здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

б) приймати рішення про притягнення до матеріальної  відповідальності;

в) приймати рішення про притягнення до  кримінальної відповідальності;

г) накладати фінансові санкції й адміністративні штрафи, передбачені чинним законодавством;

е) всі відповіді правильні.

ТЕСТ 2. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності має право:

а) приймати рішення про притягнення до матеріальної  відповідальності;

б) здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхових внесків та використання страхових коштів на підприємствах, в установах, організаціях та у фізичних осіб, що використовують працю найманих робітників.

в) приймати рішення про притягнення до  кримінальної відповідальності;

г) усі відповіді правильні.

ТЕСТ 3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності має право:

а) проводити щорічну перевірку на підприємствах з кількістю працюючих до 300 осіб;

б) накладати фінансові санкції й адміністративні штрафи, передбачені чинним законодавством;

в) приймати рішення про притягнення до матеріальної  відповідальності;

г) усі відповіді правильні.

 

ТЕСТ 4. Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням і надходженням страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття здійснюється:

а) робочими органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

б) центрами зайнятості;

в) податковими адміністраціями;

г) контрольно-ревізійними управліннями.

 

ТЕСТ 5. Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням і надходженням страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань  здійснюється:

а) робочими органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

б) центрами зайнятості;

в) податковими адміністраціями;

г) контрольно-ревізійними управліннями.

 

ТЕСТ 6. Джерело покриття внесків у частині нарахувань до Пенсійного фонду:

а) витрати Пенсійного фонду;

б) витрати підприємства;

в) витрати платника;

г) витрати страхового фонду.

 

ТЕСТ 7. Джерело покриття внесків у частині утримань до Пенсійного фонду:

а) витрати Пенсійного фонду;

б) витрати підприємства;

в) витрати платника;

г) витрати страхового фонду.