Тема 8.  КОНТРОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН

 

План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 8.1. Особливості оподаткування доходів громадян.

Питання 8.2. Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми  8.