Запитання для самоконтролю

1. Що є об’єктом оподатковування резидента податком з доходів фізичних осіб?

2. Що є об’єктом оподатковування нерезидента податком з доходів фізичних осіб?

3. Визначення бази оподаткування податком з доходів фізичних осіб.

4. Податкова соціальна пільга: її сутність застосування та визначення розміру.

5. Податковий кредит у механізмі оподатковування фі­зичних осіб.

6. Напрямки перевірки у сфері оподаткування доходів громадян.

7. Особливості контролю оподаткування дивідендів.

8. Особливості контролю оподаткуван­ня під час оренди нерухомого майна.

9. Особливості контролю оподаткування доходів громадян від під­приємницької діяльності.

10. Особливості контролю оподаткування доходів за фіксованим податком.